ร่วมงานกับ โภชนา

โภชนา ต้องการผู้ร่วมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจงานด้านการบริการ งานขาย แอดมิน งานพัฒนาเว็บไซต์ เชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา กรอกแบบฟอร์มในตำแหน่งที่สนใจด้านล่างนี้

รับสมัครงานตำแหน่ง GRAPHIC DESIGNER (กราฟิก ดีไซน์เนอร์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบสื่อโฆษณา และงานกราฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook, Instagram และ Google
 • ออกแบบงานกราฟฟิคให้กับเว็บไซต์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ
 • ออกแบบงานกราฟฟิคให้สื่อออนไลน์ที่จะใช้ในส่วนของเว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ และดำเนินการออกแบบให้สวยงาม เป็นมืออาชีพ ตรงกับธุรกิจของลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ ในการปรับปรุงภาพโฆษณา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, และโปรแกรมด้านกราฟิกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • รักงานด้านบริการ มี Service Mind มีทักษะการประสานงานที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี (หากเคยผ่านงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถรับงานได้หลายงานและทำให้เสร็จภายในเวลาที่โปรเจคนั้นกำหนดได้ ค่อนข้างมีความละเอียดในการผลิตงานกราฟฟิค

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง PROGRAMMER (โปรแกรมเมอร์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ (Web Programming) และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (Database)
 • ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับงานระบบโฆษณาออนไลน์ได้
 • ออกแบบโครงสร้างและเขียนระบบ Support ตามความต้องการของฝ่ายขายภายในบริษัทฯ ได้
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บและงานโฆษณาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทดลองระบบและจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานให้กับลูกค้า
 • สามารถติดต่อ สื่อสาร พูดคุยกับลูกค้าหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความชำนาญด้านการเขียนภาษา PHP, HTML, jQurey, CSS, Javascript (jQuery, Bootstrap, AJAX) และการใช้เฟรมเวิร์ค Wordpress
 • มีความรู้ ความชำนาญในการออกแบบฐานข้อมูล (Database) เช่น MsSQL, MySQL, Mongo DB, MS Access, Oracle
 • มีความสามารถการใช้งาน CMS (Wordpress) หรือเว็บสำเร็จรูปอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการอ่าน Code และสามารถแก้ไข หรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีลอจิกในการเขียนโปรแกรมที่ดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop และมีความรู้ในการจัดการ UX/UI เป็นอย่างดี
 • รักการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สวัสดิการ :

 • สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามนโยบายบริษัทฯ)
 • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายบริษัทฯ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง ADMIN (แอดมิน)

ลักษณะงาน : บริหารจัดการงานโปรเจ็คด้านการตลาดสื่อโฆษณาออน์ไลน์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย / หญิง 22 - 29 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, แต่งกายสุภาพ
 • มีความสามารถดูเเลประสานงาน Project และควบคุม Media ได้
  (หากมีประสบการณ์ทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้ มีความเพียร อุตสาหะ และอดทน
 • เงินเดือน 20,000 บาท/เดือนหรือสูงกว่า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
 • สวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง Account executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)

ลักษณะงาน : การขายและดูงานโฆษณาออนไลน์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย / หญิง 22 - 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความกระตือรือร้นและใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอ
 • มีทักษะและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตและพิมพ์เอกสารได้
 • เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น
 • สวัสดิการ : ค่าตำแหน่ง, ประกันสังคม, อาหารกลางวัน, โบนัส ประจำปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 290/25 หมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นส์ ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนประดิษฐ์มนูธรรมแขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ร่วมงานกับเรา
รับสมัครงานตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

ยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

ลักษณะงานและขอบเขตการเรียนรู้งาน

 • งานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Google และ Facebook
 • นักออกแบบแบนเนอร์โฆษณา
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative idea)
 • ออกแบบกราฟิก (Graphic design)
 • โปรโมทคอนเท้นต์ออน์ไลน์ด้วยการทำ SEO
 • นักวางแผนการโฆษณาออนไลน์
 • เรียนรู้ startup

สำหรับนักศึกษาภาควิชา:

 • นิเทศน์ศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 • การตลาด
 • การประชาสัมพันธ์
 • Event Management

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน:

 • ต้องการฝึกฝนและเพิ่มเติมความสามารถด้านการตลาดออนไลน์
 • ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในคณะที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด

ร่วมงานกับเรา
Please waiting..